Fundacija VZHOD.si

Podpora delodajalcem in izboljšanje zaposlitvenih možnosti.

Podpora delodajalcem in izboljšanje zaposlitvenih možnosti.

Fundacija skrbi za usklajevanje in izboljšanje zaposlitvenih možnosti njenih udeležencev, usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem in regionalnem trgu dela ter zagotavljanje hitrejšega odzivanja in dinamične spremembe na lokalnem in regionalnem trgu dela z oblikovanjem in izvajanjem ukrepov, programov in projektov.

Projekt eVZD

Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu

Pri starejših zaposlenih obstaja večje tveganje za poškodbe, bolezni in stres, ki pa ga lahko zmanjšamo z ustreznimi prilagoditvami delovnih mest ter drugimi ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.

V okviru projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (eVZD) s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi prispevamo k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v podjetjih za vse zaposlene, še zlasti pa za starejše od 45 let.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. https://www.eu-skladi.si/
Scroll to Top