Splošno

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (JR Digit NOO)

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo, torej velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij. Projekte bodo tako lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko …

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (JR Digit NOO) Read More »

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO)

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu slovenskega gospodarstva. S tem bomo dolgoročno omogočili večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Višina razpisanih sredstev je 88,5 milijona evrov, finančna …

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO) Read More »

Vpliv dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu

Mednarodna organizacija dela in Svetovna zdravstvena organizacija sta objavili publikacijo o vplivu dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu, vključno z usmeritvami za organizacijo tovrstnega dela, ki bo prispevala k telesnemu in duševnemu zdravju delavk in delavcev.   Delu na domu ima številne odlike, kot je lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, več …

Vpliv dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu Read More »

Izobraževalni posnetki konkretnih prilagoditev delovnih mest projekta e-VZD

Oglejte si pet izobraževalnih video posnetkov konkretnih prilagoditev delovnih mest, zlasti starejšim zaposlenih od 45 let, iz petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu. Izobraževalni posnetki sistematično prikazujejo proces od začetka do konca posamezne prilagoditve delovnega mesta. Zaposlitveni center AVANTUS d.o.o. V zaposlitvenem centru AVANTUS zaposlujejo invalide na zaščitenih delovnih mestih, specializirani …

Izobraževalni posnetki konkretnih prilagoditev delovnih mest projekta e-VZD Read More »

e-VZD zbornik in video posnetki predavateljev zaključne nacionalne strokovne konference projekta e-VZD (20.4.2021)

Prenesite zbornik zaključne nacionalne strokovne konference eVZD…   Celotna zaključna nacionalna strokovna konferenca projekta e-VZD Zdravi zaposleni – dobri rezultati, Davor Denkovski, dr.med., specialist medicine dela, prometa in športa, Zavod ZAP, Zavod za Atraktivno Promocijo zdravja. Primer dobre prakse, Helena Krevh Zorec, direktorica, NEONART d. o. o.  Kako načrtovati prilagoditev delovnih mest z vidika varnosti …

e-VZD zbornik in video posnetki predavateljev zaključne nacionalne strokovne konference projekta e-VZD (20.4.2021) Read More »

Sporočilo za javnost projekta e-VZD: Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu je dobro za vse – zaposlene, delodajalce in celotno družbo

VARNOST, ZDRAVJE, DELO – SKUPNA SKRB DELODAJALCA IN DELAVCA S PRIMERI DOBRIH PRAKS.   STROKOVNA KONFERENCA S PRIMERI DOBRIH PRAKS.   Spletna konferenca, 20. april 2021 – V okviru projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne …

Sporočilo za javnost projekta e-VZD: Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu je dobro za vse – zaposlene, delodajalce in celotno družbo Read More »

Vabilo na konferenco eVZD: Varnost, zdravje, delo – skupna skrb delodajalca in delavca s primeri dobrih praks, 20.4.2021

Varnost in zdravje pri delu morata biti skupna skrb delodajalca in delavca že od posameznikovega prvega delovnega dne. Varna in zdrava delovna mesta namreč koristijo vsem – zaposlenim, delodajalcem in celotni družbi. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je zelo pomembna, saj so zdravi in zadovoljni zaposleni produktivnejši in ustvarjalnejši, prav tako pa redkeje …

Vabilo na konferenco eVZD: Varnost, zdravje, delo – skupna skrb delodajalca in delavca s primeri dobrih praks, 20.4.2021 Read More »

Novo izobraževanje eVZD: Digitalizacija dela ter vpliv na varnost in zdravje pri delu

V pričujočem izobraževanju boste spoznavali kaj je digitalizacija, kako jo vpeljati v podjetje, kaj so z njo povezane prožne oblike dela, kakšna tveganja prinaša ter kdaj lahko deluje kot varovalni dejavnik. Spoznali boste tudi pojem digitalnih kompetenc ter dobre prakse iz podjetij, ki so digitalizacijo že sprejeli v svoje delovno okolje. V kolikor vas zanima: …

Novo izobraževanje eVZD: Digitalizacija dela ter vpliv na varnost in zdravje pri delu Read More »

Webinar: Revizija ocene tveganja zaradi Covid-19 in definiranje konkretnih ukrepov za zaščito pred okužbo na posameznem delovnem mestu, posnetek in gradivo

Vsebina: – Priprava revizije obstoječe ocene tveganja; osnovna izhodišča za revizijo ocene tveganja zaradi Covid-19. – Definiranje splošnih in specifičnih ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid -19 v podjetju. – Definiranje konkretnih ukrepov za zaščito pred okužbo na posameznem delovnem mestu in zmanjšanje preprečevanje prenosa okužbe z virusom Covid-19 v delovnih in skupnih prostorih podjetja. …

Webinar: Revizija ocene tveganja zaradi Covid-19 in definiranje konkretnih ukrepov za zaščito pred okužbo na posameznem delovnem mestu, posnetek in gradivo Read More »

Novo izobraževanje eVZD: Telesna vadba na delovnem mestu

V pričujočem izobraževanju boste izvedeli, kako promocija telesne vadbe na delovnem mestu vpliva na zaposlene ter spoznali načine, kako jo ustrezno in uspešno izvajati.  POGLAVJE: Značilnosti telesne dejavnosti Promocija telesne vadbe kot ukrep promocije zdravja na delovnem mestu Vloga delodajalca pri promociji telesne dejavnosti na delovnem mestu Ukrepi in vaje na delovnem mestu Želimo vam zanimiv …

Novo izobraževanje eVZD: Telesna vadba na delovnem mestu Read More »

Scroll to Top