Splošno

Najava javnega razpisa za zbiranje ponudb v okviru operacije »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu« za podporo organizacijam pri pripravi akcijskega načrta ter konkretni prilagoditvi delovnih mest

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI, ustanova, obvešča, da bo v marcu 2020 objavljen JAVNI RAZPIS za zbiranje ponudb v okviru operacije »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)« za podporo organizacijam pri konkretni prilagoditvi delovnih mest. Namen javnega razpisa za podporo organizacijam pri prilagoditvi delovnih bo prilagajanje delovnih mest za starejše …

Najava javnega razpisa za zbiranje ponudb v okviru operacije »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu« za podporo organizacijam pri pripravi akcijskega načrta ter konkretni prilagoditvi delovnih mest Read More »

Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu

E-učilnica eVZD

V okviru projekta eVZD vam je na spletni strani https://www.evzd.si/e-ucilnica/ na voljo e-učilnica, v kateri so vam na voljo številne aktualne informacije in strokovna gradiva ter orodja s področja varnosti in zdravja pri delu.   Več o projektu na… https://www.evzd.si/

Nacionalna raziskava: Potrebe delodajalcev na področju usposabljanja za varnost in zdravje pri delu

Nacionalna raziskava o potrebah delodajalcev in strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu na področju usposabljanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu starejših zaposlenih, ki smo jo izvajali septembra in oktobra 2019, je pokazala, da med udeleženci raziskave obstaja veliko zanimanje za izpopolnjevanje znanj s področja stresa, duševnega zdravja in promocije zdravja na …

Nacionalna raziskava: Potrebe delodajalcev na področju usposabljanja za varnost in zdravje pri delu Read More »

Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu je dobro za vse

V sklopu projekta e-VZD bodo izvedene številne aktivnosti, katerih namen je ozaveščanje in usposabljanje delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD). Učinkovito upravljanje VZD namreč vpliva tako na zdravje zaposlenih, kot uspešnost organizacije in delovanje širše družbe. Delodajalci bodo lahko svoja znanja s področja VZD nadgrajevali s pomočjo brezplačnih strokovno-informativnih gradiv in orodij, …

Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu je dobro za vse Read More »

Nacionalna raziskava o potrebah delodajalcev na področju usposabljanja za VZD

Septembra in oktobra 2019 smo med slovenskimi delodajalci izvedli Nacionalno raziskavo o potrebah delodajalcev in strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu na področju usposabljanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu starejših zaposlenih. V okviru raziskave smo ugotavljali, na katerih področjih varnosti in zdravja pri delu bi si slovenski delodajalci želeli nadgraditi svoja …

Nacionalna raziskava o potrebah delodajalcev na področju usposabljanja za VZD Read More »

Podpora organizacijam pri prilagoditvi delovnih mest

V prihodnjih tednih bomo objavili javno povabilo za podporo pri prilagoditvi delovnih mest v mikro in malih (do 50 zaposlenih) organizacijah, ki opravljajo dejavnosti v eni izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu. To so: C – Predelovalne dejavnost, G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, H – Promet in skladiščenje, …

Podpora organizacijam pri prilagoditvi delovnih mest Read More »

Scroll to Top