e-VZD zbornik in video posnetki predavateljev zaključne nacionalne strokovne konference projekta e-VZD (20.4.2021)

Prenesite zbornik zaključne nacionalne strokovne konference eVZD…

 

Celotna zaključna nacionalna strokovna konferenca projekta e-VZD

Zdravi zaposleni – dobri rezultati, Davor Denkovski, dr.med., specialist medicine dela, prometa in športa, Zavod ZAP, Zavod za Atraktivno Promocijo zdravja.

Primer dobre prakse, Helena Krevh Zorec, direktorica, NEONART d. o. o. 

Kako načrtovati prilagoditev delovnih mest z vidika varnosti in zdravja pri delu, mag. Katarina Železnik Logar, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Primer dobre prakse, Jože Balažic, dipl. var. inž., SASTELA d. o. o.

Spodbujanje gibanja in ergonomska prilagoditev delovnega mesta, Doc. dr. Matej Voglar, mag. kin., dipl. fiziot., Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem

Primer dobre prakse, Marija Kramberger, direktorica, GTP KRAMBERGER d. o. o.

Varna in zdrava delovna mesta – postopek testiranja delavcev na Sars-CoV-2, Grega Avgust Sušnik, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa

Pomen e-izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu, Katja Novak, univ. dipl. psih., Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

Prenesite zbornik zaključne nacionalne strokovne konference e-VZD…

 

Scroll to Top