Nacionalna raziskava o potrebah delodajalcev na področju usposabljanja za VZD

Septembra in oktobra 2019 smo med slovenskimi delodajalci izvedli Nacionalno raziskavo o potrebah delodajalcev in strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu na področju usposabljanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu starejših zaposlenih.

V okviru raziskave smo ugotavljali, na katerih področjih varnosti in zdravja pri delu bi si slovenski delodajalci želeli nadgraditi svoja znanja. Za največkrat izpostavljena področja bomo pripravili brezplačna strokovna gradiva in podporna orodja, ki bodo objavljena v e-učilnici na spletni strani www.evzd.si.

Scroll to Top