Novo izobraževanje eVZD: Digitalizacija dela ter vpliv na varnost in zdravje pri delu

V pričujočem izobraževanju boste spoznavali kaj je digitalizacija, kako jo vpeljati v podjetje, kaj so z njo povezane prožne oblike dela, kakšna tveganja prinaša ter kdaj lahko deluje kot varovalni dejavnik. Spoznali boste tudi pojem digitalnih kompetenc ter dobre prakse iz podjetij, ki so digitalizacijo že sprejeli v svoje delovno okolje.

V kolikor vas zanima:

  • kakšne so prednosti in pasti digitalizacije,
  • kakšne oblike prožnega dela poznamo,
  • kakšne ukrepe lahko vpeljemo za spodbujanje telesne dejavnosti na delovnem mestu in
  • katere so digitalne kompetence

se vključite v e-izobraževanje na tej povezavi.

Scroll to Top