Projekt eVZD

Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu

Pri starejših zaposlenih obstaja večje tveganje za poškodbe, bolezni in stres, ki pa ga lahko zmanjšamo z ustreznimi prilagoditvami delovnih mest ter drugimi ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.

V okviru projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi prispevamo k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v podjetjih za vse zaposlene, še zlasti pa za starejše od 45 let.

Trajanje projekta

Projekt se izvaja od 28. 03. 2019 do 31. 05. 2021.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. https://www.eu-skladi.si/

Aktivnosti izvedene v okviru projekta

Vzpostavitev e-učilnice
Konkretna prilagoditev delovnih mest
Nacionalna medijska kampanja

E-učilnica

Vzpostavitev e-učilnice za delodajalce in druge odgovorne osebe za področje varnosti in zdravja pri delu.

Prilagoditev delovnih mest

Konkretna prilagoditev delovnih mest v najmanj 15 organizacijah iz najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu.

Medijska kampanja

S pomočjo izobraževanj in konkretnih prilagoditev, ozaveščati javnost o pomenu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti za starejše od 45 let.

Scroll to Top