Projekt eVZD

Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu

Pri starejših zaposlenih obstaja večje tveganje za poškodbe, bolezni in stres, ki pa ga lahko zmanjšamo z ustreznimi prilagoditvami delovnih mest ter drugimi ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.

V okviru projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi prispevamo k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v podjetjih za vse zaposlene, še zlasti pa za starejše od 45 let.

Več o projektu eVZD na www.evzd.si

Trajanje projekta

Projekt se izvaja od 28. 03. 2019 do 31. 05. 2021.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. https://www.eu-skladi.si/

Aktivnosti izvedene v okviru projekta

Vzpostavitev e-učilnice
Konkretna prilagoditev delovnih mest
Nacionalna medijska kampanja

E-učilnica

Vzpostavitev e-učilnice za delodajalce in druge odgovorne osebe za področje varnosti in zdravja pri delu.

Prilagoditev delovnih mest

Konkretna prilagoditev delovnih mest v najmanj 15 organizacijah iz najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu.

Medijska kampanja

S pomočjo izobraževanj in konkretnih prilagoditev, ozaveščati javnost o pomenu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti za starejše od 45 let.

Scroll to Top