Promocijski posnetek: Varnost pri delu v javni upravi in obrambi 2. del

V dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti je bil v letu 2018 odstotek bolniškega staleža i 7,1, kar to dejavnost uvršča na 1. mesto po odstotku bolniškega staleža med vsemi gospodarskimi dejavnostmi.

Scroll to Top