Vpliv dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu

Mednarodna organizacija dela in Svetovna zdravstvena organizacija sta objavili publikacijo o vplivu dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu, vključno z usmeritvami za organizacijo tovrstnega dela, ki bo prispevala k telesnemu in duševnemu zdravju delavk in delavcev.

 

Delu na domu ima številne odlike, kot je lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, več priložnosti za telesno dejavnost in prožno razporejanje delovnega časa, prihranek časa za pot na delo, manjše okoljske obremenitve, višjo učinkovitost in nižje operativne stroške. MOD in SZO ob tem tudi ugotavljata, da je vidik varnosti in zdravja pri delu na domu včasih zanemarjen. Zato obe mednarodni organizaciji poudarjata, da je treba delo na domu organizirati tako, da ne vodi v slabšo varnost ter slabše telesno in duševno zdravje delavk in delavcev. Med najpogostejšimi negativni vplivi dela na domu so npr. osamljenost, izgorelost, depresija, nasilje v družini, kostno-mišične in druge poškodbe ter obolenja, preobremenitve oči, povečana raba alkohola in kajenje, dolgotrajno sedenje, podaljšan čas, preživet za zasloni, ter pridobivanje telesne teže.

Varnost in zdravje pri delu je skupna skrb vlad, delodajalcev ter zaposlenih. Vsi imajo pomembno nalogo njenega varovanja in spodbujanja tudi pri delu na domu, še zlasti na področju ergonomije, duševnega zdravja in dobrega počutja – k temu jih zavezujejo Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju, Konvencija MOD št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu ter direktive EU in nacionalna zakonodaja.

Publikacija je na voljo v angleškem jeziku.

Vir: http://www.osha.mddsz.gov.si/novice/2022-02-09-Vpliv-dela-na-daljavo-na-varnost-in-zdravje-pri-delu

Scroll to Top